Priser & Levering

Priser

hent vores prisliste her

Priserne på henholdsvis Original og White Spiral Cellar finder du i prislisten her, og på side to i prislisten, finder du oversigt og priser på tilkøbsprodukter som f.eks. lys, beklædning til trin, andre lugetyper m.v.

Prisliste

Generelle betingelser

hent betingelserne her

Leveringstiden for en Spiral Cellar kan variere, alt efter type og eventuelt valg af luge, men regn som udgangspunkt med 30 dage fra du bestiller til vi påbegynder installationen. De gældende salgs- og leveringsbetingelser kan du hente her.

Hent